โครงการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น

" หาคนดีมีศีลธรรมในใจ หายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ เพราะเงินเป็นล้านๆ ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ เหมือนได้คนดีทำประโยชน์ "

" หาคนดีมีศีลธรรมในใจ หายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ เพราะเงินเป็นล้านๆ ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ เหมือนได้คนดีทำประโยชน์ "

ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ เสนอชื่อองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล นั้น โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครั้งที่ 40 มีมติรับรองประกาศยกย่องให้องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระ ปี 2563-2564 และได้รับการบรรจุให้มีการเฉลิมฉลองครบชาตกาล 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล องค์หลวงปู่ ภูริทัตโตในครั้งนี้ ซึ่งท่านได้จาริกไปในพื้นที่ต่าง ๆ หลายภูมิภาค ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการจัดให้มีโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไปเรียนรู้ประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงาม รวมทั้งปฏิปทาคำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลักการ “บวร” และพัฒนาเป็น บริษัท วิสาหกิจชุมชน ราชการ ที่ประสานสอดคล้องกับผู้มีจิตศรัทธาต่อการทำดีได้บูรณาการความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ของชุมชนจากโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่วิสาหกิจ ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร โฮมสเตย์ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ของที่ระลึก และพัฒนาจนมีวิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดใหม่ขึ้นมาได้


บทความและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ตามรอยธรรมบุคคลสำคัญของโลก ใน “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” รำลึกสถานที่หลวงปู่มั่นบำเพ็ญเพียร ณ วัดถ้ำสาริกา จ.นครนายก
อ่านต่อ
จ.อำนาจเจริญจัดพิธีประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดสิทธิยารามเพื่อเป็นอนุสรณ์และศูนย์รวมจิตใจ ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่าในใจคน ขยายพื้นที่สู่ดินแดนบ้านเกิดองค์หลวงปู่มั่น
อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่าในใจคน ขยายพื้นที่ต่อเนื่องสู่ จ.อำนาจเจริญ ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
อ่านต่อ
ก้าวแรกปฏิบัติธรรมตามรอยเส้นทางศรัทธา 2 วัน 1 คืน ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปี 12 ครั้งที่ 1 ที่ จ.นครพนม ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธา ท่องเที่ยวธรรมะ ดินแดนอีสาน เลืองชื่อเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 ครั้งที่ 4 ที่ จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
อิ่มบุญ อิ่มใจ กับกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 ครั้งที่ 3 พาเพื่อนพนักงานในเครือไทยเบฟ ตามรอยศรัทธาองค์หลวงปู่มั่น ที่ จ.เลย ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธา ท่องเที่ยวธรรมะ ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปี 11 ครั้งที่ 2 ที่ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
เริ่มแล้ว !!! กิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 พาเพื่อนพนักงานในเครือไทยเบฟ ตามรอยศรัทธาองค์หลวงปู่มั่น ณ วัดมหาชัย และวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
กิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 11 ประจำปี 2565 ร่วมเดินทางตามรอยเส้นทางธรรมองค์หลวงปู่มั่น ใน 7 เส้นทาง แบบ One Day trip
อ่านต่อ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 5 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ไทยเบฟ พาพนักงานตามรอยเส้นทางธรรม เยือนถิ่นบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ณ จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้อนรับคณะพนักงานไทยเบฟ ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 3 ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ
พนักงานไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.สกลนคร
อ่านต่อ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 1 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.นครพนม
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ-ประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ทางช่องอมรินทร์ทีวี
อ่านต่อ
เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ ลงพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ่านต่อ
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อ่านต่อ
ขอเชิญชมสารคดีตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 1-3 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563. และจะมีการเผยแพร่ออกอากาศในช่วงตลอดเดือนนี้.
อ่านต่อ
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
อ่านต่อ
ไทยเบฟ เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๑๕๐ ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธาแห่งการละสังขาร บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.สกลนคร-จ.นครพนม
อ่านต่อ
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ


ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดป่าสุทธาวาส
สกลนคร
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส
สกลนคร
วัดป่านาคนิมิตต์
สกลนคร
วัดป่ากลางโนนภู่
สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย
นครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
นครพนม
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
อุบลราชธานี
วัดภูหล่น
อุบลราชธานี
วัดเลียบ
อุบลราชธานี
วัดศรีอุบลรัตนาราม
อุบลราชธานี
อนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงปู่มั่น
อุบลราชธานี
วัดบูรพา
อุบลราชธานี
วัดป่าบ้านหนองกอง
อุดรธานี
วัดป่าสาระวารี
อุดรธานี
วัดป่าโนนสว่าง
อุดรธานี
วัดป่าโนนนิเวศน์
อุดรธานี
ถ้ำผาแดง-น้ำตกยูงทอง
อุดรธานี
วัดอรัญญวาสี
หนองคาย
วัดถ้ำผาบิ้ง
เลย
วัดถ้ำกลองเพล
หนองบัวลำภู
วัดมหาชัย
หนองบัวลำภู
ภาคกลาง
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
ลพบุรี
วัดทุ่งสิงโต
ลพบุรี
วัดถ้ำสาริกา
นครนายก
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
วัดเจดีย์หลวง
เชียงใหม่
วัดป่าดาราภิรมย์
เชียงใหม่
วัดถ้ำเชียงดาว
เชียงใหม่
บทเพลงเทิดเกียรติคุณ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยกรมการศาสนา ประพันธ์คำร้องโดย ผอ.ส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์และประพันธ์ทำนองโดย คุณโฉมฉาย อรุณฉาน ขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


แนะนำเส้นทางและผู้ให้บริการ

© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)